Aktualności
    facebook
  strona  BOE 

cku

MY Z GÓRY

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

edu 3

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

• Szkoła Podstawowa nr 1 dla Dorosłych,
• IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
• Szkoła Policealna nr 7.

Czytaj więcej

edu 5

KURSY I SZKOLENIA

Oprócz kształcenia dorosłych prowadzonego w formach szkolnych Centrum organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne

Czytaj więcej

edu 12b

OFERTA BOE

Od 1 września 2023 CKU zostało włączone do Bytomskiego Ośrodka Edukacji.
Poznaj ofertę BOE.

Czytaj więcej

WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO

W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego (sesja zimowa 2024) z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE powiadamiamy, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego w deklaracji prezystąpienia do egzaminu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego zarejestrowanego w systemie - zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy zdających, aby spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego.

Z poważaniem Zespół Centralnej Kkomisji Egzaminacyjnej