MATURALNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W roku 2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu egzamin maturalny przeprowadzony zostanie w następujących terminach


CZĘŚĆ PISEMNA

 • język polski - 4 maja (CZWARTEK) - godzIna 9:00
 • język angielski (poziom podstawowy) - 5 maja (PIĄTEK) - godzina 9:00
 • język angielski (poziom rozszerzony) - 9 maja (WTOREK) - godzina 9:00
 • matematyka (poziom podstawowy) - 8 maja (PONIEDZIAŁEK) - godzina 9:00

CZEŚĆ USTNA - JĘZYK POLSKI

 • 16 MAJA (WTOREK) - GRUPA 1* - godzina 9:00 
 • 16 MAJA (WTOREK) - GRUPA 2* - godzina 11:00 

 

 • 19 MAJA (PIĄTEK) - GRUPA 1* - godzina 9:00 
 • 19 MAJA (PIĄTEK) - GRUPA 2* - godzina 11:00 

CZĘŚĆ USTNA - JĘZYK ANGIELSKI

 • 18 MAJA (CZWARTEK) - GRUPA 1* - godzina 9:00 
 • 18 MAJA (CZWARTEK) - GRUPA 2* - godzina 11:00 
 • 18 MAJA (CZWARTEK) - GRUPA 3* - godzina 13:00 

* INFORMACJA O OSOBACH ZDAJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH DOSTĘPNA JEST → TUTAJ


INFORMACJE OGÓLNE

W roku 2023 egzamin maturalny przeprowadzony będzie w FORMULE 2023 i w FORMULE 2015. 

Do egzaminu maturalnego w FORMULE 2023 przystąpię absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy ukończą szkołę w roku 2023.

Do egzaminu w FORMULE 2015 przystąpią absolwenci ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej szkoły średniej, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości.

Absolwenci IX Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych z roku 2021/2022 i z lat wcześniejszych, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w roku 2023 zdawać go będą w → FORMULE 2015. 


OPŁATA ZA EGZAMIN

Opłatę za egzamin wnoszą:

 1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego.
 2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty:

 • sposób naliczenia opłaty – 50 zł za każdy egzamin
 • termin wniesienia opłaty – od 1 stycznia do 7 marca 2023 r.
 • rachunek bankowy komisji:
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
  48 1010 1212 0051 5122 3100 0000
  W polu "Tytuł wpłaty" należy wpisać:
  1) opłata za maturę;
  2) imię i nazwisko zdającego;
  3) rok-miesiąc-dzień urodzenia;
  4) przedmiot lub przedmioty;
  5) numer telefonu do kontaktu.

PRZECZYTAJ →  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O OPŁACIE ZA EGZAMIN MATURALNY wnoszonej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


TERMINY EGZAMINÓW W ROKU 2023:

 • złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie głównym – 7 lutego 2022
 • termin podstawowy egzaminu
  - część pisemna  od 4 do 23 maja 2023
  - część ustna  od 10 do 23 maja 2023
 • termin dodatkowy
  - część pisemna  od 1 do 19 czerwca 2023
  - część ustna  od 5 do 7 czerwca 2023
 • ogłoszenie wyników egzaminu – 7 lipca 2023
 • termin poprawkowy egzaminu
  - część pisemna – 22 sierpnia 2023
  - część ustna – 21 sierpnia 2023
 • ogłoszenie wyników egzaminu – 8 września 2023

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU 2023: