WYDARZENIA SZKOLNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Koleżanki i koledzy, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, jego absolwenci i sympatycy

Postanowiliśmy, wzorem lat ubiegłycvh, ponownie wesprzeć podopiecznych azylu dla psów i kotów Cichy Kąt w Tarnowskich Górach i zorganizować akcję świątecznej pomocy. Zbiórka przerosła nasze oczekiwania. Wszystkie dary zostały przekazane do Schroniska na potrzeby zwierząt tam przebywających.

image000000001a image000000002

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM

zoja

 

Zarząd Samorządu Słuchaczy CKU w Bytomiu
razem ze swoją pupilką Zoją - ambasadorką akcji

W maju i czerwcu w Centrum przeprowadzone zostały egzaminy zewnętrzne.

W tym roku w IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nie było klasy maturalnej, ale do matury, w maju, przystąpili absolwenci z lat poprzednich. Łącznie było to 10 osób, które zdawały egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki. Wyniki znane będą 7 lipca. 

W czerwcu egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych zdawało 14 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej, w formie umieszczonego na specjalnej platformie testu zawierającego 40 pytań/zadań oraz praktycznej polegającej na przygotowaniu opisu, kalkulacji i dokumentacji dotyczącej wykonania określonej w treści zadania usługi naprawy samochodu. Wyniki z egzaminu będą dostępne 31 sierpnia.

31 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji zimowej 2023.

W Centrum, w styczniu i lutym, do egzaminu przystąpili absolwenci zakończonego w listopadzie 2022 roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Wszyscy zadali osiągając bardzo dobre wyniki - średni wynik w części praktycznej to 99,44%, a w części pisemnej 73,00%.

W czerwcu, ta sama grupa, przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Jeżeli również ten egzamin zdają tak samo dobrze, to ubiegać się będą mogli o dyplom technika pojazdów samochodowych.

Kolejny kurs na kwalifikację MOT.05. rozpocznie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu we wrześniu br. Zapisy Sekretariat rozpocznie w maju i potrwają do wyczerpania miejsc. Udział w kursie jest bezpłatny.

W sobotę 4 lutego rozpoczęły się w Centrum zajęcia semestru wiosennego, w których uczestniczyli słuchacze IV i VI semestru liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz uczestnicy dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kurs MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych zakończy się w ostatni weekend kwietnia, tak aby jego absolwenci mogli w czerwcu mogli przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego. Kurs BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów zakończy się w listopadzie, a jego absolwenci do egzaminu państwowego przystąpią w styczniu 2024 roku. Na kursie BUD.14. są jeszcze wolne miejsca.

W maju Centrum rozpocznie zapisy do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (na semestry: I, III, V i VII) oraz na kwalifikacyjne kursu zawodowe: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód: murarz-tynkarz) i MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (zawód: mechanik pojazdów samochodowych).

Przed Świętami ukazały:

27 numer e-magazynu → CENTRALNIE

47 numer e-magazynu  TRZECI ODDECH

ZAPRASZAMY DO LEKTURY