ZAWODOWE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

       ZOBACZ → MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU

CZĘŚĆ PISEMNA (komputerowa) egzaminu odbędzie się w sobotę 3 czerwca w sali 030: