Projekty
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

logo Senior Erasmus

“Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” to tytuł projektu zrealizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w ramach Programu ERASMUS+, Sektor EDUKACJA DOROSŁYCH, Akcja 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA.

Celem głównym i nadrzędnym projektu “Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” była poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaplanowano, że odbędzie się to poprzez pozyskanie dla edukowania i aktywizowania słuchaczy Uniwersytetu nowych metod i narzędzi edukacyjnych stosowanych w innym z krajów Unii Europejskiej. Cel ten został zrealizowany poprzez wyjazd ośmiu osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu do słoweńskiej organizacji o podobnym profilu działalności. Organizacją tą była Ljudska Univerza Ormož (Centrum Edukacji Dorosłych w Ormož).

STRONA WWW PROJEKTU – SPLETNA STRAN PROJEKTA – THE PROJECT WEBSITE

W piątek 2 lipca 2021, w godzinach porannych, osiem osób, czworo słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz czworo osób organizujących i prowadzących zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu wyjechało do Słowenii w ramach projektu  tego projektu

Pierwotnie, zgodnie z umową podpisaną przez Centrum z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, realizacja projektu miała się rozpocząć we wrześniu 2019 i zakończyć w sierpniu 2020 roku. Jednak pandemia COVID-19 pokrzyżowała pierwotne plany i spowodowała konieczność zmiany harmonogramu działań zaplanowanych we wniosku projektowym. Jednym z tych działań był, przewidziany na kwiecień 2020 roku wyjazd ośmiu osób do słoweńskiego partnera projektu, którym był Ljudska Univerza Ormož.