Projekty
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Projekt logotypy 1

Centrum uczestniczy w międzynarodowej współpracy w obszarach: edukacja dorosłych, kształcenie na odległość i aktywizacja osób starszych. W ramach projektów realizowanych w programach PHARE, SOCRATES, Lifelong Learning i Erasmus+, Centrum nawiązano kontakty z podobnymi do siebie instytucjami w Danii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Estonii, Włoszech i na Węgrzech. 


Erasmus 
Projekt SENIOR W CENTRUM ODDZIAŁYWAŃ EDUKACYJNYCH

 

Projekt SZKOLENIA DLA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH NA OBSZARZE MAKROREGIONU III